بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

بیمه عمر پس از فوت چقدر است؟ نحوه پیگیری و دریافت بیمه عمر متوفی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که مردم خودشان را بیمه عمر می‌کنند، این است که خیالشان بابت امنیت مالی و اقتصادی خانواده و عزیزانشان برای زمانی که در کنارشان نستند، راحت باشد. اصلی‌ترین مزیت و امتیاز بیمه عمر هم همین است؛ پس از فوت بیمه‌گذار، مبلغ قابل‌توجهی به بازماندگان او پرداخت می‌شود. اما مقدار این مبلغ چقدر است و برای طرح‌های بیمه عمر مختلف چگونه محاسبه می‌شود؟ پس از فوت بیمه‌شده، شرکت بیمه غرامت فوت را باید به چه کسی پرداخت کند؟ با ما همراه باشید تا ببینیم مبلغ بیمه عمر بعد از فوت چقدر است، به چه کسی می‌رسد و برای پیگیری بیمه عمر شخص فوت شده، چه کارهایی باید انجام داد؟

بیمه عمر بعد از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

خود بیمه‌گذار در زمان خرید بیمه‌نامه عمر، در قرارداد مشخص می‌کند که گیرنده سرمایه و غرامت فوت بیمه‌نامه چه کسانی باشند. به این افراد دراصطلاح ذی‌نفع می‌گویند. تا زمانی که بیمه‌نامه اعتبار دارد، بیمه‌گذار می‌تواند نام ذی‌نفعان را در قرارداد تغییر دهد. بی‌شک گیرنده سرمایه تا زمان حیات، خود شخص است که بیمه را خریده است و درصورتی که برای او اتفاقی بیفتد و فوت کند، ذی‌نفع‌هایی که معرفی کرده است، سرمایه بیمه‌نامه او را دریافت می‌کنند.

آیا بیمه عمر بعد از مرگ به وراث می‌رسد؟

اگر صاحب بیمه عمر در بیمه‌اش نام کسی را اعلام نکرده باشد، اندوخته بیمه عمر او بر اساس قانون ارث و میزان مشخص‌شده در قانون به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد. بنابراین بیمه عمر پس از فوت به کسی که خود فرد فوت شده معرفی کرده است، پرداخت می‌شود و اگر فردی را مشخص نکرده باشد، این مبلغ به ورثه تعلق می‌گیرد.

چگونگی تعریف ذی‌نفع در بیمه عمر

کارشناسان بیمه می‌گویند بهتر است که اقوام درجه یک مثل مادر و پدر یا همسر و فرزندان به‌عنوان ذی‌نغع معرفی شوند. اصلا ماهیت و فلسفه بیمه‌های عمر هم تامین آتیه نزدیکان و خانواده بیمه‌گذار پس از مرگ اوست. هنگام معرفی افراد ذی‌نفع، بیمه‌گذار باید اولویت آنها و درصد سهیم شدن‌شان در مبلغ پرداختی از طرف شرکت ‌بیمه را مشخص کند.

بیمه عمر بعد از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

تا چند نفر را می‌توان به عنوان ذینفع تعیین کرد؟

همان طور که گفته شد، بیمه‌گذار می‌تواند درخواست کند که استفاده‌کنندگان از سرمایه بیمه عمر او نه‌تنها یک نفر، چند نفر باشند. اغلب شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران خود اجازه می‌دهند ۵ تا ۶ نفر را به‌عنوان ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌های عمر معرفی کنند. در این صورت بهتر است مشخصات کامل هر فرد به‌ همراه اولویت و درصد استفاده او از بیمه‌نامه هم در قرارداد تعیین شود. البته بیمه‌گذار نمی‌تواند فرد حقیقی را که با او نسبت درجه یک نسبی یا سببی ندارد (یک دوست)، به‌عنوان ذی‌نفع معرفی کند.

اما آیا می شود موسسه خیریه را ذی‌نفع خود قرار داد؟ بله بیمه‌گذار  اگر بخواهد، می‌تواند سرمایه بیمه‌نامه عمر خود را دراختیار موسسات خیره قرار بدهد. بسیاری از شرکت‌های بیمه امکان معرفی تمام موسسات حقوقی را که دارای شماره ثبت باشند، به بیمه‌گذار می‌دهد.

آیا امکان دارد فرزندی که هنوز به سن قانونی نرسیده ذی‌نفع بیمه عمر باشد؟

بله. بیمه‌گذار می‌تواند حتی فرزند ۳ ساله خود را به‌عنوان تنها ذی‌نفع بیمه‌نامه معرفی کند. این کار هیچ مشکل قانونی ندارد. اما نکته مهم این است که درچنین شرایطی اگر خدای ناکرده بیمه‌گذار قبل از رسیدن فرزندش به ۱۸ سالگی یا همان سن قانونی فوت کند، غرامت سرمایه فوت بیمه‌نامه او و اندوخته و سود‌های مشارکت در منافعش، تا زمانی که ذی‌نفع معرفی‌شده در بیمه‌نامه به ۱۸ سالگی برسد، نزد شرکت بیمه باقی می‌ماند. درواقع پرداخت غرامت به او یا قیم‌هایش تا ۱۸ سالگی‌ ممکن نیست.

مبلغ بیمه عمر بعد از فوت چقدر است؟

بیمه‌نامه عمر درواقع نوعی سرمایه‌گذاری است. مبلغ و مقدار سرمایه‌گذاری در این بیمه‌نامه‌ها هم کاملا به میزان حق بیمه پرداختی و تعداد سال‌هایی بستگی دارد که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است. به‌طورکلی پس از فوت بیمه‌شده، درمجموع مبالغ سرمایه فوت بیمه‌نامه به‌علاوه اندوخته بیمه‌نامه به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود؛ یعنی هر طرح بیمه عمر و شرکت بیمه طرف قرارداد شرایط خودشان را برای محاسبه این مبالغ دارند. همچنین بیمه عمر فوت بر اثر حادثه ۱ تا ۳ برابر مبلغ بیمه عمر پس از فوت به‌صورت عادی محاسبه می‌شود. میزان این رقم هم باتوجه‌به نوع بیمه عمر مشخص خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر مطلب «محاسبه سود بیمه عمر» را بخوانید.

مبلغ بیمه عمر فرهنگیان بعد از فوت چقدر است؟

مبلغ غرامت بیمه فوت برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶٫۵ میلیون تومان است. اما در بیمه عمر مکمل بازنشستگی، بیمه‌گذاران می‌توانند به انتخاب خود میزان سرمایه‌های مختلفی را بر اساس مبلغ حق بیمه و … برای پرداخت به ذی‌نفعان تعیین کنند.

مبلغ بیمه عمر بازنشتگان تامین اجتماعی بعد از فوت چقدر است؟

حق بیمه‌ای که بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به ازای هر نفر برای بیمه عمر خود پرداخت می‌کنند، ۹۱۷۰ تومان است و هنگام دریافت بیمه عمر متوفی تامین اجتماعی، مبلغ ۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه عمر آتیه سازان حافظ هستند.

مبلغ بیمه عمر بازنشتگان نیروهای مسلح بعد از فوت

در صورتی که بیمه‌شدگان به شهادت برسند، معادل ۶ برابر حق بیمه‌ای باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث آنان پرداخت می‌شود. این حق بیمه به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت خدمت (۳۰ سال) در همان‌ درجه‌ای است که شهید شده‌اند.

اگر که بیمه شده به دلایل قیود خدمتی فوت کند، معادل ۵ برابر حق بیمه‌ای که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت ۳۰ سال‌ خدمت با همان درجه ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی‌ذی نفع آنان پرداخت می‌شود.
اگر هم که بیمه شده به هر دلیلی فوت کند، معادل ۴ برابر پولی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت ۳۰ سال خدمت با همان‌درجه‌ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی یا ذی‌نفع آنان پرداخت می‌شود.

مبلغ بیمه عمر بعد از فوت چقدر است؟

شرایط پرداخت بیمه عمر بعد از فوت

ذکر اسم فرد به عنوان ذی‌نفع در شرایطی که بیمه‌گذار نام کسی را برای دریافت غرامت فوت اعلام کرده باشد، برای دریافت بیمه عمر پس از فوت کافی است. درصورتی که فرد یکی از وراث قانونی فرد فوت‌شده باشد ـ در مواردی که ذی‌نفع اعلام نشده است ـ به صورت قانونی (مطابق تقسیم اموال و دارایی در قانون ارث) از غرامت بیمه عمر سهم می‌برد.

نحوه تقسیم بیمه عمر متوفی

براساس قانون پس از فوت بیمه‌شده، مبلغ تعیین شده سرمایه فوت در بیمه‌نامه به ترتیب اولویت و درصدی که خود او در قرارداد مشخص کرده به ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. البته اگر بیمه‌گذاری در قرارداد بیمه‌نامه عمر ذی‌نفعان را مشخص نکند، براساس قوانین بیمه‌ای کشور، سرمایه بیمه عمر او بین وراث قانونی تقسیم می‌شود. همچنین درصورتی‌که هنگام تعیین ذی‌نفعان سهم هرکدام از سوی بیمه‌شده مشخص نشود، سرمایه بیمه‌نامه کاملا مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

مبلغ پرداختی به وراث چقدر است؟

بر اساس قوانیت کشور در تقسیم مبلغ سرمایه بیمه عمر بین وراث هم قوانین مربوط به تقسیم به میزان سهم‌الارث (پسر‌ها دو سهم، دخترها یک سهم) اجرا می‌شود؛ یعنی منظور از پرداخت به ورثه قانونی، پرداخت مطابق با قوانین سهم‌الارث به هرکدام از آنهاست؛ مگر اینکه بیمه‌شده خودش درخواست کرده باشد که پرداخت به ورثه به‌صورت مساوی انجام شود.

مراحل پیگیری و دریافت بیمه عمر متوفی

برای دریافت خسارت بیمه عمر ذی‌نفعان معرفی‌شده در بیمه‌نامه یا وراث قانونی بیمه‌شده متوفقی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

 • فرم درخواست خسارت فوت که توسط ذی‌نفع تکمیل شده؛
 • اصل بیمه‌نامه و برگه‌های الحاقیه و ضمیمه آن؛
 • گواهی فوت تأیید شده از اداره‌های ثبت‌احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور (اصل یا کپی برابر اصل)؛
 • گواهی سازمان ثبت‌احوال (اصل یا کپی برابر اصل)؛
 • اصل یا کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت (در مواردی که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد)؛
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)؛
 • در صورتی‌که فوت حادثه باشد، کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی؛
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)؛
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و ذی‌نفعان.

خرید آنلاین بیمه عمر از ازکی

محاسبه و خرید آنلاین بیمه عمر در سایت ازکی فقط در چند مرحله ساده انجام می‌شود.  به صفحه استعلام و محاسبه آنلاین قیمت بیمه عمر در سایت ازکی مراجعه کنید. اطلاعاتی مثل مثل سن و مدت قرارداد درخواستی بیمه ‌نامه‌ در فرم مربوطه را وارد کنید. روش پرداخت حق بیمه و اینکه هر ماه چه مقدار توان پرداخت حق بیمه دارید را مشخص کنید و بعد از مقایسه قیمت و شرایط بیمه‌نامه‌های عمر شرکت‌های مختلف در لیست پیشنهادی، یک بیمه عمر با پوشش‌ها و تعهدات کافی و بهترین قیمت را انتخاب کنید.

سوالات متداول

۱. آیا گواهی انحصار وراثت برای پرداخت بیمه عمر لازم است؟

گواهی انحصار وراثت، یک مدرک قانونی است که در آن ورثه فرد فوت‌شده به طور دقیق مشخص می‌شوند.

۲. مالیات بر ارث بیمه عمر چقدر است؟

مطابق ماده قانون 24 قانون مالیات‌های مستقیم، بیمه عمر از مالیات بر ارث معاف است. بر اساس این ماده، خسارات فوت و دیه مشمول معافیت مالیاتی هستند.

نمایش بیشتر

19 دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید.. پدرم الان دوساله فوت شده و قبل از فوت گفتن بیمه عمر دارن ولی نگفتن چه بیمه ای الان نمیدونیم ب چه صورت باید اقدام کنیم لطفا راهنمایی کنید

  1. نازنین عزیز سلام
   می‌تونید از بیمه مرکزی استعلام تمام بیمه‌هایی که پدرتون داشتند رو بگیرید.

 2. سلام وقت بخیر.من داداشم شهید شده پدرم حقوق بنیاد شهید داشت و از حقوقش بیمه عمر کسر میکردن الان پدرم فوت کرده بیمه عمر باید حق بیمه عمر رو پرداخت کنه

 3. سلام وقت بخیر پدر من تا زمانی که کارمند بودند بیمه عمر پرداخت کردند و در بازنشستگی هم باز مرتب بیمه عمر پرداخت مردند منتها پس از فوت بیمه دوساله پولی نداده ومیگه چهل برابر حقوق اخر فقط برای زمانیست که فرد کار میکرده اما ایشان بازنشسته شده بوده و میگوید ما قانونی برای بازنشسته ها نداریم در حالی که خب در بازنشستگی هم پرداخت صورت میگرفته بیمه دانا بودند الان باید چه کرد

 4. باسلام من مادرم وپدرم هردوبازنشسته کشوری هستن ومادرم نیزهمچون پدرم به تازگی ازدنیارفته من یادم هست که مادرم بیمه عمرخودش روبنام من وبرادرم کردوخودم هم بیمه عمروحوادث برای مادرم گرفتم الان که فوت شده رفتیم ازدانشگاه علوم پزشکی پرسیدیم بیمه عمرش چقدره میگه 16میلیون

 5. سلام ۹۵ مادرم فوت کرد و پدرم بیمه عمر مادر رو بمن انتقال داد می‌خوام ببینم مبلغ تو این شش سال چقدره ممنون

  1. مرجان عزیز سلام
   بستگی به حق بیمه پرداختی،‌ شرکت بیمه و طرح بیمه عمر شما داره.

 6. باسلام ببخشید پدر بنده بازنشسته نیروهای مسلح بودن و توسط خود فراجا بیمه عمر رد میشد براشون الان به رحمت خدا رفتن میخواستم بپرسم مبلغ پرداختی توسط بیمه چقدر است و به چه صورت بین وراث تقسیم میشود

 7. سلام
  یکی از همسایگان
  ۶۵ساله هست.تو چندماههه بیمارستان بستری هست.
  بی بضاعت هست.چطوری میشه بیمه عمر و بیمه فوت کرد.
  راهنمای بفرمایید

 8. سلام پدر من سال ۹۴ فوت شدن و ما تا الان از بیمه عمر خبر نداشتیم پدرم بازنشسته وزارت کشاورزی بودن من از کجا باید متوجه بشم پدرم بیمه عمر داشتن ممنونم ?

  1. مهتاب عزیز سلام
   می‌توانید از سامانه بیمه مرکزی (سنهاب) استعلام بیمه‌هایی که به نام پدرتون بوده رو بگیرید.

 9. سلام مادرم به تازگی فوت کردند بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی داشتند همان آتیه سازان. به چه کسانی تعلق می گیرد . و آیا به نسبت مساوی بین دختر و پسر انجام می‌شود.ممنون

 10. پدرم بیمه عمر هستش و مادرم هم تحت تکلف او بوده است، که اخیرآ فوت شده.
  حدودآ 4 سال هم پرداخت نموده.
  ایا الان هیچ گونه حقوق و هزینه ای به پدرم تعلق خواهد گرفت؟که پیگیرش شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا