نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه عمر مانده بدهکار سامان

بیمه عمر مانده بدهکار سامان یا بیمه وام امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا بسیاری از اشخاص از بانکها و مؤسسات اعتباری برای خرید یا ساخت‌ خانه و یا امور دیگر وام دریافت می‌نمایند .در صورت فوت وام گیرنده، اگر خانواده او قادر به پرداخت وام نباشد, ممکن است بانک از وثیقه وام گیرنده برای طلب خود استفاده نموده و خانـواده وام گیرنده با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. برای رفع این مشکل افرادیکه وام دریافت می‌نمایند می‌توانند با حق بیمه ناچیزی خود را به نفع بانک یا مؤسسه وام دهنده، بیمه عمر مانــده بدهکـــار نمایند. در این صــورت،بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده (بیمه‌گذار) پرداخت خواهدشد.

پوشش اصلی این بیمه‌نامه، فوت در اثر حادثه می‌باشد.پوشش‌های فرعی مانند پوشش از کارافتادگی (معافیت از پرداخت حق بیمه) را با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان به بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار اضافه کرد.

مدارک لازم برای‌ دریافت خسارت بیمه عمر زمانی سامان و بیمه عمر مانده بدهکار سامان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت فوت ناشی از حادثه یا فوت به هر علت:

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار(که توسط ذی‌نفع تکمیل می‌گردد)
 • اصل بیمه‌نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن
 • گواهی فوت تأیید شده از ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور(اصل یا کپی برابر اصل)
 • گواهی سازمان ثبت احول (اصل یا کپی برابر اصل)
 • گواهی انحصار وراثت (در مواردیکه منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد). (اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و ذی‌نفعان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش امراض خاص بیمه عمر مانده بدهکار سامان :

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • اصل صورتحساب هزینه‌های درمانی

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش ازکارافتادگی ناشی از حادثه بیمه عمر مانده بدهکار سامان :

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • اصل مدارک مربوط به وقوع حادثه

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بیمه عمر مانده بدهکار سامان :

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *