پرداخت دیه تصادفات

تسهیل اجرای ماده 32 قانون شخص ثالث با همکاری بانک ملی در زمینه پرداخت دیه تصادفات

به گزارش ریسک نیوز، صندوق تامین خسارت بدنی و بانک ملی در راستای تسهیل عملیات مالی اجرای ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث در زمینه پرداخت دیه تصادفات تفاهم همکاری امضا کردند.

بر اساس این گزارش، طبق قانون در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد.

در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفا شده تلقی می‌شود.

صندوق تامین خسارت بدنی مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

بر اساس این تفاهم نامه امضا شده، در صورتی که زیان دیده در مهلت مقرر برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه نکرد‌، خسارت وی توسط شرکت بیمه به حساب صندوق که به این منظور در بانک ملی تدارک دیده شده است واریز می‌شود و هر زمان زیان دیده یا وراث قانونی وی به بانک ملی مراجعه نمایند، با ارائه کارت ملی و تطبیق مدارک با قوانین و دستور العمل‌ها پرداخت دیه تصادفات انجام خواهد شد.

منبع خبر: سایت خبری ریسک نیوز