نام شرکت: بیمه دی
تعداد نیرو: 395
سهم از بازار: 0.84
توانگری مالی: 71
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 536

بیمه حوادث گروهی دی

برای برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه گذار می تواند با بیمه حوادث گروهی دی ، زیان‏های اقتصادی ناشی از فوت، نقص عضو و یا هزینه‌های پزشکی سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی را تأمین نماید.

در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی شان در معرض خطرات جدی می باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را ندارند. و در صورت فوت، خانواده‌های آنها بی سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت.

بیمه حوادث گروهی دی برای گروه‌های بالاتر از ده نفر صادر می گردد و در 24 ساعت شبانه روز بدون محدودیت جغرافیایی پوشش دارد. حق بیمه در بیمه حوادث گروهی دی بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و اعلام می گردد.

مخاطبین بیمه حوادث گروهی دی

 • بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت‌ها، کارخانجات، مؤسسات و  …
 • بیمه حوادث گروهی برای دانشجویان
 • بیمه حوادث گروهی برای تورهای مسافرتی (داخلی – خارجی)
 • بیمه حوادث گروهی مهد کودک‌ها
 • بیمه حوادث گروهی شغلی
 • بیمه حوادث گروهی تحصیلی

خسارات تحت پوشش بیمه حوادث گروهی دی

غرامت فوت در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه به ‌‌ذی‌نفع بپردازد.

غرامت نقص عضد و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده دچار نقص عضو و یا از کار افتادگی شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه، ضمائم آن، جدول نقص عضو و اظهار نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت نماید.

هزینه پزشکی در اثر حادثه: هزینه‌های سرپایی و بیمارستانی در اثر حادثه، که بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

فرآیند دریافت خسارت بیمه حوادث گروهی دی

بیمه گذار می تواند در صورت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه نامه حوادث گروهی، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه و در صورت فوت، وراث وی حداکثر تا دو هفته از تاریخ فوت مراتب را به بیمه گر اعلام و مدارک ذیل را جهت بررسی و پرداخت خسارت به نزدیکترین شعبه بیمه دی ارسال نمایند.

مدارک خسارت بیمه حوادث گروهی دی

مدارک پرداخت خسارت بیمه حوادث گروهی دی در صورت فوت

 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر
 • گواهی پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت
 • گواهی فوت ثبت احوال
 • گزارش حادثه توسط مراجع قانونی که در آن نام بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد.
 • هر سه صفحه شناسنامه باطل شده متوفی
 • کارت ملی متوفی
 • گواهی انحصار وراثت (چنانچه استفاده کنندگان وراث قانونی باشد)
 • کپی شناسنامه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه (‌‌ذی‌نفعان)
 • گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (چنانچه حادثه به وقوع پیوسته در اثر حوادث ترافیکی بوده و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)
 • آخرین فیش حقوقی (درخصوص پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها)
 • آخرین حکم کارگزینی (در خصوص پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها)

مدارک پرداخت خسارت بیمه حوادث گروهی دی در صورت فوت در صورت نقص عضو

 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر
 • گزارش حادثه توسط مراجع قانونی که در آن نام بیمه شده، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد.
 • اصل مدارک و اسناد مربوط به حادثه به همراه رادیوگرافی‌های قبل و بعد از حادثه
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و احراز نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی.
 • گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (چنانچه خسارت وارده در اثر حوادث ترافیکی بوده و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • آخرین فیش حقوقی (در خصوص پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها)
 • آخرین حکم کارگزینی (در خصوص پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها)

مدارک پرداخت خسارت بیمه حوادث گروهی دی در صورت فوت در صورت بروز هزینه پزشکی ناشی از حادثه

 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقر
 • گزارش حادثه توسط مراجع قانونی که در آن بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد
 • اصل مدارک و اسناد مربوط به حادثه و نیز نوع درمان و صورتحساب مراکز درمانی و نیز اظهار نظر تخصصی در مورد رادیولوژی و سی تی اسکن و … انجام شده به همراه مدارک مربوطه مانند گرافی‌ها
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • آخرین فیش حقوقی (درخصوص پرسنل شرکت‌ها  و سازمان‌ها)
 • آخرین حکم کارگزینی (در خصوص پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها)
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *