خسارت افت قیمت

آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

بیمه بدنه خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت می‌کند. خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود دو نوع است. خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم. خسارت مستقیمی که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد و با کسر فرانشیز مشخص به راننده پرداخت می‌شود. اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟

محاسبه افت قیمت خودرو

محاسبه افت قیمت خودرو فرمول یا مبنای مشخصی ندارد و بر اساس عرف بازار مشخص می‌شود. همچنین نسبت به این که کدام قطعه خوردو تعویض یا رنگ شده، افت قیمت متفاوت خواهد بود. در واقع افت قیمت خودرو  به نسبت تعویض یا رنگ شدگی سقف، گلگیر، در عقب یا جلو، صندوق، کاپوت و … متفاوت است. اما نکته مهم این است که باید برای کارشناس دادگستری ثابت شود که افت قیمتی که برای ماشین به وجود آمده، ناشی از همان تصادفی بوده که مورد ادعای راننده آسیب دیده قرار گرفته است. در واقع تصادف های قبلی نباید تاثیری در افت قیمت ایجاد شده داشته باشد.

حتما بخوانید:  بیمه بدنه به زبان ساده | خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه و پوشش‌های تکمیلی بیمه بدنه

افت قیمت خودرو تا چند سال می باشد؟

رویه‌ای که وجود دارد این است که به خودروهای بیش از 5 یا 6 سال خسارت افت قیمت تعلق نمی‌گیرد. اما با توجه به این که خودروهای خارجی حتی بعد از 5 یا 6 سال، قیمت بالای خود را حفظ می‌کنند و اگر تصادف شدیدی برای آن‌ها رخ دهد، افت قیمت چشمگیری خواهند داشت، در نهایت نظر کارشناس و میزان خسارتی که به خودرو وارد شده مشخص می‌کند آیا خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه هست یا نه.

مدارک لازم برای دریافت افت قیمت خودرو

اگر دو طرف برای پرداخت خسارت افت قیمت به توافق نرسیدند، شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به شکایت راننده آسیب دیده است. باید در ابتدا درخواست براورد افت قیمت تکمیل و به شورا تحویل داده شود. اگر مشخص شد افت قیمت کمتر از 20 میلیون تومان است، مسئله در همان شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است. در غیر این صورت دادگاه مرجع رسیدگی به موضوع افت قیمت خواهد بود.

بعد از این که کارشناس رسمی، میزان افت قیمت را براورد کرد، باید دادخواست شکایت از مقصر تحویل دادگاه شود.

کروکی تصادف یکی از مهم‌ترین مدارک است. اگر مقصر حادثه فرار کرده و پلیس کروکی نکشیده باشد، کارشناس شورای حل اختلاف بر اساس شواهد و شرح حادثه، کروکی را ترسیم می‌کند. اما به هر حال ممکن است این کروکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد.

میزان افت قیمت خودرو

نکته مهم این که در صورت امکان بهتر است قبل از مراجعه به تعمیرگاه و تعمیر خودرو, برای براورد افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه خسارت دقیق را مشخص کند. اگر میزان افت قیمت کمتر از 20 میلیون باشد، موضوع در همان شورای حل اختلاف بررسی می‌شود. اگر مبلغ خسارت بیش از 20 میلیون باشد، مرجع رسیدگی به این موضوع دادگاه خواهد بود.

البته اگر این امکان وجود ندارد که کارشناس شورای حل اختلاف قبل از تعمیر خودرو، آن را بررسی کند، شما حتما باید قبل از تعمیر خودرو، عکس‌های واضح و با جزئیات مشخص بگیرید. همچنین می‌توانید به شرکت بیمه مراجعه کنید و مدارکی که شرکت برای پیگیری خسارت شما جمع آوری کرده را تحویل بگیرید و به شورای حل اختلاف ارائه دهید. این مدارک شامل عکس و گزارش کارشناس بیمه است که به استناد آن می‌توانید برای دریافت خسارت افت قیمت در شورای حل اختلاف، اقدام کنید.


بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، کارشناس فنی باید میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت را مشخص نماید. از طرفی بر اساس ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کسی که به مال یا آبروی طرف دیگر خسارتی وارد می‌کند باید آن را جبران کند. در نتیجه خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه است. اما در این که شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت آن دارد یا نه، نظر قطعی وجود ندارد. عرفا شرکت‌های بیمه هزینه‌ای بابت خسارت افت قیمت پرداخت نمی‌کنند و مقصر حادثه موظف است آن را بپردازد.

البته در مواردی دیده شده که مقصر حادثه پس از پرداخت افت قیمت خودروی آسیب‌دیده، با شکایت از شرکت بیمه خسارت را دریافت کرده است. چرا که بر اساس ماده 2 قانون شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است خسارات بدنی و مالی شخص ثالث را جبران کند و افت قیمت خودرو از این قاعده مستثنی نشده است.

بیمه بدنه خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت می‌کند. خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود دو نوع است. خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم. خسارت مستقیمی که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد و با کسر فرانشیز مشخص به راننده پرداخت می‌شود. اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟

افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو تا چند سال می باشد؟

رویه‌ای که وجود دارد این است که به خودروهای بیش از 5 یا 6 سال خسارت افت قیمت تعلق نمی‌گیرد. اما با توجه به این که خودروهای خارجی حتی بعد از 5 یا 6 سال، قیمت بالای خود را حفظ می‌کنند و اگر تصادف شدیدی برای آن‌ها رخ دهد، افت قیمت چشمگیری خواهند داشت، در نهایت نظر کارشناس و میزان خسارتی که به خودرو وارد شده مشخص می‌کند آیا خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه هست یا نه.

مدارک لازم برای دریافت افت قیمت خودرو

اگر دو طرف برای پرداخت خسارت افت قیمت به توافق نرسیدند، شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به شکایت راننده آسیب دیده است. باید در ابتدا درخواست براورد افت قیمت تکمیل و به شورا تحویل داده شود. اگر مشخص شد افت قیمت کمتر از 20 میلیون تومان است، مسئله در همان شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است. در غیر این صورت دادگاه مرجع رسیدگی به موضوع افت قیمت خواهد بود.

بعد از این که کارشناس رسمی، میزان افت قیمت را براورد کرد، باید دادخواست شکایت از مقصر تحویل دادگاه شود.

کروکی تصادف یکی از مهم‌ترین مدارک است. اگر مقصر حادثه فرار کرده و پلیس کروکی نکشیده باشد، کارشناس شورای حل اختلاف بر اساس شواهد و شرح حادثه، کروکی را ترسیم می‌کند. اما به هر حال ممکن است این کروکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد.

بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، کارشناس فنی باید میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت را مشخص نماید. از طرفی بر اساس ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کسی که به مال یا آبروی طرف دیگر خسارتی وارد می‌کند باید آن را جبران کند. در نتیجه خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه است. اما در این که شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت آن دارد یا نه، نظر قطعی وجود ندارد. عرفا شرکت‌های بیمه هزینه‌ای بابت خسارت افت قیمت پرداخت نمی‌کنند و مقصر حادثه موظف است آن را بپردازد.

البته در مواردی دیده شده که مقصر حادثه پس از پرداخت افت قیمت خودروی آسیب‌دیده، با شکایت از شرکت بیمه خسارت را دریافت کرده است. چرا که بر اساس ماده 2 قانون شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است خسارات بدنی و مالی شخص ثالث را جبران کند و افت قیمت خودرو از این قاعده مستثنی نشده است.

خرید بیمه اتومبیل از ازکی

ازکی در زمینه فروش انواع محصولات بیمه‌ای اعم از بدنه، ثالث، درمان، عمر و … فعالیت می‌کند. ازکی این امکان را فراهم کرده است تا افراد بتوانند به  شکل آنلاین بیمه موردنظر خود را خریداری کنند. همچنین باورود به سایت ازکی، می‌توانید قیمت بیمه و پوشش‌های آن را در شرکت‌های مختلف مقایسه کنید. پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات بیشتر و  مشاوره رایگان با کارشناسان ازکی تماس بگیرید. ازکی از انتخاب تا مشاوره برای دریافت خسارت همراه شماست.


 

آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟
3.7 (73.33%) 3 votes
Print Friendly, PDF & Email

29 دیدگاه در “آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

 1. ظلم بزرگیه این عدم پرداخت افت قیمت و اثرات نامطلوب زیادی رو به مقصر حادثه و همچنین زیان دیده تحمیل کرده . امیدوارم شرکت های بیمه یه روزی مسئولیت پذیر باشند .

 2. سلام من تازه تصادف کردم توان پرداخت افت قیمت ندارم ماشین مال کسی قرض بوده باید چکار کنم ایا به زندان میفتم؟!

 3. متاسفانه متن دائم تکرار شده و جواب اینکه آیا بیمه بدنه خسارت آفت قیمت رو پرداخت میکند یا خیر جوابی داده نشده.

  • با سلام وقت بخیر.
   شرکت بیمه عموما خسارت افت قیمت رو پرداخت نمیکنه. ولی از مقصر حادثه قابل مطالبه هست.

 4. بسیار بسیار عالی و تشکر میکنم از مطالب عالی و مفیدی که جهت آگاه سازی افرادی که با قانون بیمه آشنایی ندارند رو در اختیارشون قرار میدید به شخصه میتونم بگم که کمک بسار زیادی به من کرد بازم تشکر میکنم

 5. خیلی ممنون.
  ببخشید اگه مقصر به جای بیمه هزینه خسارت را تقبل کند بعد برای افت قیمت میشه رفت شورا یا نه حتما مدارک بیمه لازم است؟

  • با سلام وقت بخیر.
   عموما شرکت بیمه خسارت افت قیمت رو پرداخت نمیکنه و مقصر باید هرینه رو بپردازن. نیازی به مدارک بیمه برای دریافت خسارت افت قیمت نیست.

 6. با سلام ،
  ممنون از توضیحات بخش های بالا،
  سوالی برای بنده پیش اومده :
  اگه شخصی تصادف کند و راننده مقصر اعلام کند که از برگه بیمه استفاده نکنید و شخصا خودروی تان را با تضمین بی رنگ تعمیر شدن به گردن گرفته ، ولی بعد از صافکاری ،صاحب خودروی زیان دیده ، بعلت خوب صاف نشدن و داشتن خط و خال و قلم گیری درب خودرو رضایت نداشته باشد و چون خودروی یکسال کارکرد بوده ،می تواند از خود شخص مقصر و یا شرکت بیمه ثالث مربوطه تقاضای افت قیمت خودرو را داشته باشد .
  ممنون اگر بنده را در این زمینه راهنمایی فرمائید.

 7. سلام جواب قانع کننده آیی نگرفتم در حالی که میزان درصد افت قیمت برای بیمه مشخص شده این سوال درازمون کانون کارشناسان مطرح شده بود

 8. سلام. برادر بنده با خودروی لندکروز چند میلیاردی تصادف کرده. حالا افت قیمت خودرو حدود 150 میلیون و هزینه ماشین حدود 50 میلیون برآورد شده. میخوام بدونم طبق قانون، اگه کسی نتونه این هزینه رو پرداخت کنه چه اتفاقی میافته؟ زندان یا قسط بندی؟ این رو هم اضافه کنم که با ماشین سمند پدرم تصادف کرده. با سپاس

  • با سلام وقت بخیر.
   نکته اول این که خسارت بر اساس نسبت خودرهای غیر متعارف محاسبه میشه چون ماشین لندکروز جزو خودروهای غیر متعارف هست.برای اطلاعات تکمیلی لینک زیر رو بخونید:
   https://www.azki.com/blog/diminished-value-claim/
   نکته بعد این که اگر ناتوانی برادر شما در پرداخت ثابت بشه ممکنه قاضی خسارت رو قسط بندی کنه. اما کاملا به شواهد و مستندات و رای قاضی بستگی داره.

 9. با سلام و خسته نباشید ماشین من مدل پراید مدل ۹۲ هستش توی تصادفی ک مقصر نبودم‌ قسمت کاپوت رنگ دار و سرشاسی خوردگی پیدا کرده آیا میتونم برا افت قیمت از مقصر شکایت کنم؟
  با تشکر

  • سلام و وقت بخیر.
   معمولا به خودروهای بیشتر از 5 سال ساخت، به خصوص خودروهای داخلی، افت قیمت تعلق نمیگیره. ولی شما میتونید برای پیگیری بیشتر به شورای حل اختلاف مراجعه کنید

 10. سلام بنده با خودر پراید97 تصادف کردم کروکی کشیده شد بندمقصر شدم بعد از گرفتن خسارت توسط زیان دیده باز هم میتواند تقاضایی افت قیمت بنماید با توجه به اینکه کروکی را امضا کرده که از شخص مقصر به علت اینکه بیمه دارد شکایتی ندارم

  • با سلام وقت بخیر.
   بیمه عموما خسارتی بابت افت قیمت پرداخت نمیکنه و بحث بیمه و خسارت افت قیمت دو مقوله جدا هست. به همین علت فرد میتونه از شما بابت افت قیمت شکایت کنه.

 11. با سلام،بیمه هیچ خسارتی بابت افت قیمت نمیده وقانونی هم در این مورد وجود نداره و اگر برای افت قیمت شکایت کنید در کل در کشور ما بدون نتیجه میمونید،

 12. سلام خسته نباشید ببخشید ما یه تصادفی داشتیم مالی ما ۶ ملیون بود خسارت ماشین زیان دیده هم ۶ تومن که بیمه پرداخت کرد همچنین افت قیمت ۸ ملیون شد که نقدا پرداخت کردم الان زیان دیده رفته به صورت غیرقانونی از بیمه بدنه خودشم استفاده کرده درصورتی که بهش تعلق نمیگیره چون سقف مالی ما و خسارت یکی بود و امروز از طرف بیمه بدنه اون مبلغ جریمه ای برا من اومده حالا من چکار کنم ایا باید دادگاه شکایت کنم؟

 13. سلام خسته نباشید
  ایا افت قیمت شامل ماشین های غیر متعارف میشود
  چون من تصادفی داشتم با تویوتا کرولا ۲۰۱۵ در تعویض شده و رکاب تعمیر شده یه رقم ۲۴ میلیون که طبق قانون شد ۹۹۰۰ که بیمه قبلا ۶۷۰۰ پرداخت کرده
  حالا از افت شکایت کرده دوباره ایا من موظف به پرداخت افت هستم یا خیر ؟
  شنیدم که برای بعضی از ماشین های بالای ۲۲۰ میلیون که غیرمتعارفن شامل نمیشه؟؟
  میشه منو راهنمایی کنید

  • اب سلام وقت بخیر.
   خسارت افت قیمت متاسفانه وضعیت مشخصی نداره و کیس به کیس متفاوته. در اصل بیشتر به رویه قضایی برمیگرده به همین علت پیشنهاد میشه با یک کارشناس حقوقی مشورت بفرمایید.

 14. سلام چند روز پیش تصادف کردم مقصر طرف که به ماشین من زد بعد خسارت نزدیک۸ میلیون بیمه ۴/۷۰۰میخواد بهم خسارت بده
  من‌بخوام‌ از طرف شکایت کنم برا افت قیمت دیگه مبلغ از بیمه نمیتونم بگیرم
  مدل ماشین پارس۹۶

  • با سلام وقت بخیر.
   خسارت افت قیمت رو عموما بیمه پرداخت نمیکنه.
   برای گرفتن خسارت افت قیمت میتونید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *