نام شرکت: بیمه ملت
تعداد نیرو: 284
سهم از بازار: 3.1
توانگری مالی: 232
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 2
تعداد نماینده: 1038

بیمه باربری ملت

در بیمه باربری بیمه‌گر متعهد می‌شود تا در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار دریافت می‌کند، خسارات وارد شده به کالای مورد بیمه را در جریان عادی حمل و نقل جبران کند. در این بخش به بیمه باربری ملت خواهیم پرداخت.

انواع بیمه باربری ملت:

1) بیمه باربری داخلی ملت:

در این بیمه مبدا و مقصد حمل و نقل در داخل کشور قرار دارد. بیمه باربری داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور است و بر اساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌تواند خطرات متنوعی را تحت پوشش بیمه باربری ملت قرار دهد.

بیمه باربری داخلی ملت به دو صورت موردی و قراردادی صادر می‌شود.

بیمه‌نامه باربری داخلی موردی: در این نوع بیمه به ازای هر بارنامه یک بیمه‌نامه صادر می‌شود.

بیمه‌نامه باربری داخلی قراردادی: این بیمه برای صاحبان کالا و مؤسسات حمل و نقل داخلی که نیازمند تحت پوشش قرار دادن محموله‌های متعدد در هر روز هستند ارائه شده است .

پوشش‌های بیمه باربری داخلی ملت:

 • خطرات اصلی:
 • آتش سوزی
  • حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف , واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه
 • خطرات اضافی :
 • مسئولیت متصدی حمل و راننده وی
  • برخورد جسم خارجی با مورد بیمه
  • سرقت کلی محموله با کامیون حامل
  • پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه (مشروط بر اینکه کالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد)
  • بارگیری و تخلیه مورد بیمه

2) بیمه‌ باربری وارداتی ملت:

در این بیمه مبدا حمل و نقل در خارج از کشور و مقصد آن در داخل کشور است.

3) بیمه‌ باربری صادراتی ملت:

در این بیمه مبدا حمل و نقل در داخل کشور و مقصد آن در خارج از کشور است.

4) بیمه‌ باربری ترانزیتی ملت:

بیمه‌ باربری ترانزیت، بیمه‌نامه‌ای است که مبدا و مقصد در داخل کشور قرار ندارد.

بیمه‌نامه باربری ترانزیتی را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌‌بندی کرد:

عبوری: یعنی کالای مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور کنند.

غیرعبوری: کالای مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور نکنند.

حمل کالا با موتورلنج و سایر شناورهای کوچک و متوسط بین بنادر داخلی کشور و بنادر داخلی با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر انجام می‌شود و با توجه به ریسک بالای این نوع حمل و نقل، شرکت‌های بیمه برای تحت پوشش قرار دادن حمل کالا با موتورلنج و سایر شناورها ظرفیت‌های محدودی دارند و از این رو این بیمه‌نامه با نرخ و شرایط ویژه‌ای صادر می‌شود.

انواع بیمه‌ باربری ملت از نظر پوشش :

 • پوشش Total Loss
 • مجموعه شرایط C
 • مجموعه شرایط B
 • مجموعه شرایط  A
 • پوشش داخلی

خطرات تحت پوشش در انواع پوشش‌ها:

بیمه باربری ملت

بیمه باربری ملت

راهنمای علامت‌های جدول:

×: تحت پوشش می باشد.

-: تحت پوشش نمی باشد.

+: در شرایط استاندارد کلوز B تحت پوشش نمی باشد ولی کلیه بیمه نامه های کلوز B صادره در ایران بانضمام و با تحت پوشش قرار دادن این خطر صادر می گردد.

#: در صورت درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی امکان تحت این پوشش قرار گرفتن می باشد.

پرداخت خسارت بیمه باربری ملت:

مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه باربری ملت شامل موارد زیر است:

 • پس از وقوع حادثه، بیمه گذار باید حادثه و خسارت را از طریق نامه، تفن یا حضوری به بیمه ملت اعلام کند.
 • بیمه‌گذار باید مدارک صدور بیمه‌نامه را به اداره خسارت بیمه نامه‌های باربری تحویل بدهد.
 • بازدید کارشناس اداره خسارت از محل حادثه و تهیه گزارش خسارت باربری
 • تأیید و پرداخت مبلغ خسارت به بیمه‌گذار.
Print Friendly, PDF & Email