اهمیت بیمه بدنه

بیمه بدنه را در یک دقیقه یاد بگیریم | چرا باید بیمه بدنه خرید؟

اگر شما ماشینی دارید حتما برایتان مهم است که ماشینتان همیشه صحیح و سالم باشد و مشکل جدی‌ای برای آن پیش نیاید.

تصادف ماشین، آتش سوزی یا دزدیده شدن آن، همه اتفاق‌های ناگواری هستند که ممکن است برای همه ماشین‌ها اتفاق بیفتد. مخصوصا با گران شدن قیمت قطعات ماشین.

همین موضوع می‌تواند اهمیت بیمه بدنه را نشان بدهد و اینکه این بیمه چقدر برای همه ماشین‌ها ضروری و مهم است.

ما می‌خواهیم بیمه بدنه را در کمتر از یک دقیقه به شما توضیح بدهیم.

پوشش‌های بیمه بدنه:

بیمه بدنه در واقع بیمه ای است برای بدنه ماشین ها.

در این بیمه:

  • برخورد دو ماشین باهم یا یا یک جسم دیگر،
  • چپ کردن ماشین یا سقوط کردن آن،
  • آتش سوزی، صاعقه، انفجار
  • و سرقت کلی خودرو تحت پوشش بیمه بدنه قرار می‌گیرد.

در بیمه بدنه پوشش‌های اضافی و مهمی هم وجود دارد که دانستن آن حتما می‌تواند برایتان مفید باشد.

به این پوشش‌ها در مطلب بعدی به صورت مختصر و مفید می‌پردازیم.

اگر هر سوالی در مورد بیمه بدنه داشتید، از ما بپرسید.