نام شرکت: بیمه پاسارگاد
تعداد نیرو: 880
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 118
سال تاسیس: 1385
تعداد شعب: 79
تعداد نماینده: 2144

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می‌دهد؛ که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می‌باشد.

براساس بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، افرادی که در واحدهای صنعتی ،تولیدی و یا در بخش خدمات فعالیت می‌کنند با خطرات و حوادث بسیار زیادی مواجه هستند که غالبا مسئولیت جبران خسارت ناشی از این حوادث برعهده کارفرمایان است.

از آنجایی‌که خطرات و حوادث مرتبط با مشاغل، هر کدام به نوبه خود می‌تواند خسارت مالی و جانی سنگینی برجای گذارند که اکثر مسئولیت جبران آنها بر عهده کارفرمایان است. این شرایط موجب شد تا شرکت‌های بیمه‌ای با ارائه بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، پاسخ مناسبی برای رفع نیاز کارفرمایان به انتقال ریسک ارائه دهند.

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد

با توجه به اینکه در انواع بیمه‌های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه‌گذار (که باید طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه‌نامه در پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

اقداماتی که بیمه‌گذار باید بلافاصله انجام دهد:

 1. به محض اطلاع از هرگونه حادثه و ادعا علیه خود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج (۵) روز از تاریخ حادثه به صورت کتبی به بیمه پاسارگاد اعلام نماید.
 2. شرح حادثه و ادعا علیه خود را به تفصیل و کتبا به بیمه پاسارگاد اظهار نماید.
 3. به لحاظ اینکه
  • تشخیص مسئولیت و تعیین مقصر در حادثه باید مبتنی بر قوانین باشد؛
  • این موضوع مستلزم بررسی های کارشناسی است.
  • بنابراین بیمه‌گذار باید تعیین مقصر را موکول به کارشناسی نماید؛
  • و شرح حادثه را اظهار و از قبول و اقرار به مسئولیت خودداری نماید.
 4. کلیه مدارک و مستندات موجود را در اختیار بیمه پاسارگاد قرار دهد.
 5. از سازش با زیان‌دیده بدون اطلاع بیمه‌گر خودداری نماید.
 6. چنانچه در روند رسیدگی به مدارک دیگری نیاز باشد؛ بیمه‌گر مراتب را جهت تهیه آن ها اطلاع خواهد داد.
 7. در صورت شکایت زیان‌دیده، بیمه‌گذار باید مدارک مربوطه و همچنین آرا مراجع قضایی را بلافاصله به بیمه‌گر ارائه نماید.
 8. با کارشناسان اعزامی بیمه پاسارگاد هنگام بازدید و بررسی خسارت همکاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *