نام شرکت: بیمه دی
تعداد نیرو: 395
سهم از بازار: 0.84
توانگری مالی: 71
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 536

بیمه عمر ساده زمانی دی

بیمه عمر ساده زمانی دی ، نوعی از ‌بیمه‌نامه‌های عمر است که صرفا خطرات ناشی از فوت بیمه شده ناشی از (بیماری یا حادثه) را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. این بیمه مناسب افرادی است که مایلند پس از فوت خود سرمایه ای قابل توجه برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند. در بیمه عمر ساده زمانی دی ، شرکت تعهد‌ می‌کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط ‌بیمه‌گذار، درصورت فوت بیمه شده طی مدت معینی، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. حق بیمه این نوع ‌بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت بیمه شده تعیین‌ می‌گردد و اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد ‌بیمه‌گر هیچ تعدی نسبت به استرداد حق بیمه‌ها ندارد.

در شرکت بیمه دی به منظور بهره مندی هر چه بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه عمر ساده زمانی دی علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، برخی پوشش‌های اضافی نیز لحاظ گردیده و همچنین ‌بیمه‌گذاران‌ می‌توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت و یا افزایش تعیین و حق بیمه مربوطه را در زمان کمتر از مدت ‌بیمه‌نامه پرداخت نمایند. پرداخت حق بیمه در این روش مختص به حق بیمه پوشش فوت بوده و حق بیمه پوشش‌های اضافی‌ می‌باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت ‌بیمه‌نامه پرداخت گردد.

پوشش‌های اضافه بیمه عمر ساده زمانی دی

 پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت فوت بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و ‌بیمه‌گذار میتواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت ‌بیمه‌نامه) قابل ارائه است.

پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه

دراین پوشش ‌بیمه‌گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت ‌بیمه‌نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین‌ می‌گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه‌شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت ‌بیمه‌نامه) قابل ارائه است.

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش ‌بیمه‌گر متعهد است هزینه‌های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف 200.000.000 ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت ‌بیمه‌نامه) قابل ارائه است.

پوشش بیماری‌های خاص

شرکت بیمه دی مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری‌های خاص به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد ‌بیمه‌گر، هزینه‌های درمانی بیماری‌های تحت پوشش را حداکثر معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 300.000.000 ریال به بیمه شده یا ‌بیمه‌گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان 4 تا 60 سال قابل ارائه می‌باشد.

ویژگی‌های بیمه عمر ساده زمانی دی

  • سن بیمه شده در شروع ‌بیمه‌نامه : از بدو تولد تا 65 سالگی
  • مدت ‌بیمه‌نامه : 1تا 30 سال
  • سرمایه فوت : حداکثر 2.000.000.000 ریال
  • تعدیل سرمایه فوت : 0%، 5%، 10%، 15%، 20%
  • روش پرداخت حق بیمه: یکجا، سالانه
  • مدت پرداخت حق بیمه : بسته به انتخاب ‌بیمه‌گذار حداکثر طی مدت ‌بیمه‌نامه
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *