دیه

در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند؟

برخی از افراد به‌دلیل هزینه‌های زندگی، برای خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث اقدام نمی‌کنند. اما آمار بالای حوادث رانندگی در گوشه و کنار کشور نشان داده که حادثه مانند یک جغد شوم همیشه در کمین است. بنابراین نمی‌توان به‌صورت 100 درصدی از آن پیش‌گیری کرده یا حتی آن را پیش‌بینی کرد. در این شرایط هوشمندانه‌ترین راه‌کار، خرید بیمه شخص ثالث با سقف تعهدات مناسب است. بسیاری از افراد سوال دارند که در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند یا شرکت بیمه باید دیه را پرداخت کند؟ لازم است بدانید که قانون برای شرایط مختلف، بهترین راه‌حل را ارائه کرده و باتوجه‌به به مبلغ بالای دیه در سال 1403 لازم است همه برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند تا در صورت لزوم، شرکت بیمه‌گر دیه را به افراد زیان‌دیده پرداخت کند.

نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم

زمانی‌که فردی بر اثر حادثه یا بیماری فوت می‌کند، نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم مشابه قوانین تقسیم ارث خواهد بود. میزان دیه تقسیم شده بستگی به تعداد وارث، نسبت آن‌ها با متوفی و سهم‌الارث آن‌ها دارد. اما در شرایطی که فردی مقصر حادثه رانندگی بوده و فوت کرده باشد، چطور باید دیه پرداخت شود. بنابراین این سوال مهمی است که در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند یا باید شرکت بیمه‌گر دیه را پرداخت کند؟

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله حکم تصادف منجر به فوت و تعهدات بیمه ثالث برای آن را در بلاگ ازکی بخوانید. به‌این‌ترتیب با تعهدات بیمه‌گر در قبال افراد زیان‌دیده در حادثه رانندگی منجر به فوت راننده مقصر به‌خوبی آشنا خواهید شد.

اکنون به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم یا وارث‌ها می‌پردازیم که به شرح زیر است.

  • تقسیم دیه بین اولیای دم مشابه ترتیب تقسیم ارث بین وارث‌ها است.
  • مطابق تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی، قبل از تقسیم ارث باید اعضای خانواده مادری از ردیف وارث‌ها حذف شوند.
  • اگر متوفی مادر باشد، دیه بین فرزندان پسر و دختر او به‌صورت مساوی تقسیم خواهد شد.
  • اگر متوفی همسر و پدر داشته اما مادر و فرزند نداشته باشد، سه‌چهارم از دیه به پدر متوفی و یک‌چهارم از دیه به همسر متوفی خواهد رسید. البته سهم پدر و مادر از دیه فرزند به این موضوع که دیگر وارث‌ها چه کسانی هستند بستگی خواهد داشت.
  • اگر همسر متوفی باردار باشد، سهم‌الارث جنین نیز محاسبه خواهد شد. نکته مهم اینجاست که انعقاد نطفه جنین متوفی باید قبل از حادثه فوت صورت گرفته باشد. از طرفی، جنین باید زنده متولد شده باشد، حتی اگر بعد از چند لحظه از زمان تولد، فوت کند. تنها در چنین شرایطی است که فرزند متولد شده از پدر فوت شده خود ارث می‌برد.
  • اگر عامل حادثه و مرگ متوفی یکی از ورثه‌های او باشد نمی‌تواند از متوفی ارثی دریافت کند.
  • در شرایطی که به‌دلیل جنایتی، 2 نفر فوت کنند که از یکدیگر ارث می‌بردند، آن فردی که دیرتر فوت کرده باشد، از فردی که زودتر فوت کرده ارث می‌برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله دیه جنین در تصادف به چه کسی می‌رسد؟ جدول دیه جنین را در بلاگ ازکی بخوانید.

دیه به چه کسانی پرداخت می گردد؟

دیه به چه کسانی پرداخت می گردد یکی از سوالات مهمی است که پس از حادثه‌ای ناگوار ذهن بازماندگان را مشغول می‌کند. به‌صورت‌کلی تمامی افراد زیان‌دیده در یک حادثه رانندگی، مشمول دریافت دیه تصادف خواهند شد. دیه تصادف منجر به فوت طبق نرخ دیه سالانه‌ای محاسبه می‌شود که توسط مقامات قضایی اعلام شده است.

اگر تصادف منجر به فوت در یکی از ماه‌های حرام سال 1403 رخ داده باشد، مبلغ دیه 1 میلیارد و 600 میلیون تومان خواهد بود. اما اگر تصادف منجر به فوت در یکی از ماه‌های غیرحرام سال 1403 رخ داده باشد، مبلغ دیه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود. نکته بسیار مهم اینکه، طبق قوانین بیمه شخص ثالث، راننده مقصر در حادثه باید دیه را حداکثر تا 15 روز به خانواده زیان‌دیده پرداخت کند.

لازم است بدانید که دیه تنها به افراد زیان‌دیده تعلق نمی‌گیرد و افراد دیگری نیز مشمول دریافت دیه خواهند شد.

دیه راننده و سرنشین‌های خودروی زیان‌دیده در حادثه رانندگی

طبق قانون بیمه شخص ثالث، راننده و سرنشین‌های خودروی زیان‌دیده در حادثه رانندگی، مشمول دریافت دیه خواهند شد. اگر راننده مقصر، بیمه معتبر داشته باشد، مبلغ دیه توسط شرکت بیمه‌گر و مطابق با سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت، راننده مقصر باید برای پرداخت دیه اقدام کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله راهنمای کامل دریافت دیه بعد از تصادف و نکاتی که باید بدانید را در بلاگ ازکی بخوانید.

دیه راننده و سرنشین‌های خودروی مقصر در حادثه رانندگی

برخی از افراد تصور می‌کنند که اگر در حادثه رانندگی، راننده‌ای مقصر باشد، به او دیه تعلق نخواهد گرفت. اما لازم است بدانید که به راننده و سرنشین‌های خودروی مقصر در حادثه، دیه تعلق می‌گیرد.

سرنشین‌های خودروی مقصر می‌توانند دیه خود را مطابق قانون از راننده مقصر دریافت کنند. اگر راننده مقصر بیمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت دیه تا سقف تعهدات خواهد بود. اما اگر راننده بیمه شخص ثالث معتبر نداشته باشد، علاوه‌بر جریمه نداشتن بیمه‌نامه، باید مبلغ دیه افراد آسیب‌دیده در حادثه را شخصا پرداخت کند.

اما چالش اصلی اینجاست که در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند؟ که این موضوع در ادامه بررسی خواهد شد.

لازم است بدانید که اگر راننده مقصر در حادثه، زیان جانی دیده باشد می‌تواند از محل بیمه حوادث راننده، دیه خود را دریافت کند. اما اگر راننده مقصر زیان مالی دیده باشد، خسارت‌های وارده تنها از محل بیمه بدنه قابل جبران خواهد بود.

دیه عابر پیاده

عابر پیاده در صورت آسیب در حادثه، تحت هر شرایطی مشمول دریافت دیه خواهد شد. لازم است بدانید که حتی اگر عابر پیاده مقصر حادثه رانندگی باشد، باز هم مشمول دریافت دیه خواهد شد.

در این میان سوالی که ذهن همه را مشغول کرده، فردی است که مسئول پرداخت دیه خواهد بود. خصوصا در شرایطی که راننده مقصر حادثه فوت کرده و بیمه شخص ثالث معتبر نداشته باشد. در این شرایط افراد زیان‌دیده در حادثه می‌خواهند بدانند در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند؟

در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می‌گیرند؟

در گذشته در صورت آسیب، نقص عضو و فوت راننده مقصر در حادثه رانندگی، تنها خسارت فوت و نقص عضو پرداخت می‌شد. اما از سال 1401 و با تصویب قانونی جدید، علاوه‌بر غرامت نقص عضو و فوت، هزنیه‌های پزشکی و درمان و دیه جراحت‌ها نیز به راننده پرداخت خواهد شد. از طرفی اگر حادثه رانندگی منجر به فوت راننده مقصر شده باشد، طبق قانون بیمه شخص ثالث، دیه راننده مقصر باید توسط شرکت بیمه‌گر پرداخت شود.

طبق قانون، در تصادف رانندگی منجر به فوت راننده مقصر و در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر، وراث در حد ماترک و به میزان درصد سهم خود از ماترک، مسئول پرداخت دیه خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله پرداخت دیه راننده مقصر، شرایط و مدارک را در بلاگ ازکی بخوانید.

خرید بیمه شخص ثالث تضمینی برای پرداخت دیه

راننده‌های وسایل‌نقلیه مختلف همیشه سوال دارند که در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند یا شرکت بیمه‌گر باید دیه را پرداخت کند. قانون برای هر حالتی از حادثه، شرایط پرداخت دیه را تعیین کرده است. باتوجه‌به اینکه خرید و تمدید به‌موقع بیمه شخص ثالث اجباری است، در صورت فوت راننده مقصر، شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت دیه به افراد زیان‌دیده خواهد بود. اما در شرایطی که راننده مقصر بیمه‌نامه معتبر نداشته باشد، وراث او مسئول پرداخت دیه هستند. از همین‌جا اهمیت و ضرورت بیمه شخص ثالث مشخص می‌شود، بنابراین برای پوشش هزینه‌های جانی و مالی حادثه و در صورت نداشتن بودجه کافی بهتر است هرچه‌سریع‌تر برای خرید قسطی بیمه شخص ثالث از ازکی اقدام کنید.

سوالات متداول

  1. در صورت فوت مقصر حادثه، آیا دیه را از وراث می گیرند؟ در شرایطی که راننده مقصر بیمه شخص ثالث معتبر نداشته باشد، با فوت او، وراث مسئول پرداخت دیه به افراد زیان‌دیده خواهند بود.
  2. نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم چگونه است؟ تقسیم دیه بین اولیای دم بستگی به نسبت آن‌ها با متوفی دارد، در نتیجه درصدهای مختلفی از دیه به هر فرد تعلق خواهد گرفت.
  3. دیه به چه کسانی پرداخت می گردد؟ دیه در حادثه رانندگی به راننده و سرنشین‌های خودروی زیان‌دیده، راننده و سرنشین‌های خودروی مقصر در حادثه و عابر پیاده پرداخت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا