عکس-بیمه-مسئولیت-مهد

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان

مدیران مهدکودک ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند، در صورت بروز حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، اگر خسارت وارد شده به دلیل عواملی که زیر مجموعه مسئولیت مدیران مهدکودک و یا مربیان باشد، این خسارت از طریق بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان جبران خواهد شد.

 

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی

 

موضوع قرارداد:

 

جبران خسارت های ناشی از مسئولیت مدنی ‌بیمه‌گذار طبق موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه در مقابل اشخاص ثالث (که در این بیمه نامه شامل کودکان تحت مراقبت در مهدکودک می‌­باشد) است.

 

خطرهای موضوع این بیمه نامه شامل خسارت­های بدنی وارد شده به کودکان ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در محوطه مهدکودک، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار ( مدیران مهدکودک ) طبق رأی مراجع ذیصلاح قضایی برای بیمه­‌گر محرز شود .

 

خسارت‌ هایی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار نمی گیرند: 

 

خسارت هایی که به دلیل عوامل زیر رخ دهد حتی اگر بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود، شامل تعهدات بیمه‌­گر نخواهد بود و تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان قرار نمی‌گیرد :

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
 • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، نشست ساختمان، طوفان و غیره
 • خسارات وارده به بیمه گذار، کلیه سهامداران و مربیان و کارکنان بیمه گذار
 • خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان

بیمه مهد

 

تعهدات بیمه گذار:

 

 • بیمه گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، موظف است اطلاعات خود را در مورد کیفیت خطر بیمه شده به طور کامل در اختیار بیمه گذار قرار دهد، درصورتی‌که بیمه‌ گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان ‌شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود.
 • پرداخت حق بیمه باید پس از انعقاد قرار داد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتماً صورت بگیرد در غیر این صورت بیمه گر تعهدی در جیران خسارت ندارد (پرداخت حق بیمه باعث رسمیت یافتن قرار داد بیمه است نه صدور آن).
 • اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت موضوع بیمه به وجود آید که باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، ‌بیمه‌گذار موظف است این موضوع را به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند.
 • ‌بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارده به موضوع بیمه، اقدامات و احتیاط‌ های لازم را که هرکس عرفاً از مال خود ‌می‌کند به عمل آورد. در صورتی که ثابت شود که ‌بیمه‌گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند به نسبت تاثیر اهمال ‌بیمه‌گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد.
 • مطابق قانون، بیمه‌گذار موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن، وقوع حادثه را اعلام نماید، همچنین ‌بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوط به حادثه و تعیین میزان خسارت را در اختیار ‌بیمه‌گر قراردهد.
 • بیمه گذار باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
 • کلیه کارکنان و مربیان بیمه گذار باید متناسب با وظایف خود دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند.

 

تعهدات بیمه گر:

 

 • مهمترین تعهد بیمه گر که اصولا بیمه برای آن تهیه می شود، پرداخت خسارت به طور کامل و در سریع ترین زمان ممکن به بیمه گذار زیان­‌دیده است.
 • بیمه گر موظف است تمام تعهدات و تکالیف بیمه گذار را در زمینه وظایف او هنگام بروز حوادث، تشدید خطر و کلا در تمام مدت اعتبار بیمه نامه و … در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، آشنا نماید تا هیچ گونه حق و حقوقی از وی ضایع نشود.
 • مواردی که موجب از بین رفت حق و حقوق بیمه گذار می شود به طور واضح و دقیق در قرارداد بیمه قید کند.
 • در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، بیمه گذار ممکن است اطلاعاتی به بیمه گر بدهد که در حکم اسرار زندگی و کار او تلقی شود، بیمه گر موظف است این اسرار را نزد خود حفظ کند و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
 • سایر تعهداتی که به موجب قانون به عهده طرفین معامله است و در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.

 

شرایط جبران خسارت:

 

 • منظور از جبران خسارت بدنی، پرداخت غرامت آسیب وارد شده بر اساس جدول مشخص شده در این بیمه‌نامه است.
 • درصدهای نقص عضو بدن با نظر پزشک معتمد بیمه‌­گر تعیین می‌گردد. درصورتی که بیمه گذار با زیان­دیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه­‌گر معترض باشد، موضوع در کمسیونی متشکل از دو پزشک منتخب توسط بیمه­‌گر و بیمه­‌گذار مطرح می­شود و نظر اکثریت اعضای این کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. غرامت نقص عضو بر مبنای درصدهای مشخص شده درشرایط بیمه‌نامه و یا معادل ریالی حداقل دیه رایج (هر کدام که کمتر باشد) تعیین می­گردد.
 • جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه، بابت هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو به هریک از زیان­دیدگان این بیمه‌نامه نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه­‌گر، مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تجاوز نماید.
 • محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات­های قابل خرید بیمه­‌گذار از دایره تعهدات بیمه­‌گر خارج است.
 • قبول هر‌گونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت­های مالی و بدنی از طرف بیمه­‌گذار بدون موافقت کتبی بیمه­‌گر فاقد اعتبار است، مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه­‌گر باشد، در غیر اینصورت بیمه­‌گر می­تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه‌گذار مطالبه نماید.
 • حق سازش و حق تعقیب تا میزان تعهد بیمه­‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه­‌گر است و بیمه­‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه­‌گر را وکیل با حق توکیل غیر ولوکراراً می‌نماید، ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه­‌گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
 • بیمه­‌گر می­تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که برای هر حادثه متعهد به پرداخت آن است، اقدامات مربوط به دعاوی و مراجع قضایی را متوقف و از خود سلب مسئولیت نماید؛ و در آن صورت اقدامات قانونی را به بیمه­‌گذار واگذار نموده و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه­‌گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 فسخ و بطلان بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان

 

این بیمه نامه را می توان قبل از انقضای مدت آن با اخطار قبلی کتبی، از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ نمود :

 

از طرف بیمه گر:

 

 • درصورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید های مقرر.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

 

 از طرف بیمه گذار :

 

 • در صورتی که تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته باشد و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

 

سایر شرایط بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک در قبال کودکان

 

 • در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت شود (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
 • در صورت تعدد بیمه مسئولیت، به این معنا که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد، در این صورت تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.
 • خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیان­‌دیده و یا ذی نفع وی پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار موظف است در صورت تغییر نشانی و محل اقامت قانونی خود فورا مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت تغییر نشانی و عدم اعلام آن به بیمه گر، نشانی و محل اقامت قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.
 • بیمه گر و بیمه گذار سعی خواهند کرد کلیه اختلافات ناشی از این بیمه نامه طریق داوری حل و فصل کنند. در اینصورت هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به طرف دیگر معرفی می کند. در صورتی که داوران نامبرده به توافق نرسند یک نفر را به عنوان سر داور انتخاب می کنند. سر داور و داوران مبادرت به صدور حکم داوری می نمایند. در صورت عدم توافق در موارد داوری، رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیت‌دار خواهد بود.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *