نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان ، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

منظور از جبران خسارت جانی، شامل:

 • پرداخت هزینه‌های پزشکی
 • غرامت نقص عضو
 • یا فوت کارکنان می‌باشد.

انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان در شرکت این شرکت بیمه تحت عناوین زیر تقسیم بندی گردیده:

 1. بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
 2. بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
 3. بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

از زمینه‌های توسعه بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پروژه‌های ساختمانی هستند که در حال حاضر نیز حدودا هشتاد درصد بیمه‌نامه‌های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بنا می‌باشد و سایر بیمه‌نامه‌های صادره از این نوع در بخش پروژه‌های عمرانی شامل سدسازی، راه‌سازی، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و شبکه آبرسانی و همچنین کارخانجات تولیدآجر می‌باشد.

در این‌گونه موارد در صورتی که حادثه ناگواری پیش آید، مثلا اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید، در اکثر مواقع صاحبکار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیان‌دیده به صورت مشترک مسئول بوده و باید زیان وارده را جبران نمایند. درصورتیکه که کارگران باعث وارد شدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

زیان دیده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان ، برای اعلام خسارت باید:

 • فرم اعلام خسارت را دانلود نموده
 • سپس آن را تکمیل نموده
 • و به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستان‌ها ارسال نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

پس از تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر موظف خواهد بود ظرف مهلت 15 روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه‌گر را انجام دهد.

فرآیند پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه‌گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتی که خسارت جزو تعهدات بیمه‌گر باشد .
 • بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد در صورتی که خسارت منجر به نقص عضو و یا فوت شده باشد.
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

مدارک عمومی برای خسارت‌های جانی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

 • شرح كامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه .
 • قرارداد کار یا مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه‌گذار.
 • تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (همراه با کد پستی) حادثه دیده .
 • لیست تأمین اجتماعی ماه حادثه کارکنان
 • قراداد کار زیان دیده با کارفرما یا پیمانکار
 • گزارش نیروی انتظامی یا استشهادیه
 • ارائه گزارش بازرس وزارت کار و اموراجتماعی، در صورت موجود بودن

خسارت‌های پزشکی

 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن .
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی.
 • اصل صورت‌حساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‌های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی .

مدارک درخواستی در خصوص نقص عضو و فوت

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان در خصوص نقص عضو:

 • درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو .
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه.
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشكی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و درصد نقص عضو
 • اصل یا برابر با اصل شده گزارش اداره کار و امور اجتماعی
 • اصل رای دادگاه (بدوی و نهایی)

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان در خصوص فوت:

 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت .
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد .
 • برگه اورژانس و صورت‌حساب بیمارستان .
 • جواز دفن .
 • رای دادگاه .
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هر یک از وراث .
 • کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه ابطالی
 • کارت ملی فوت شده و تمامی وراث قانونی متوفی .

مدارک خاص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

 • مدارک مالکیت در خصوص خسارات مالی وارده به ساختمان یا اتومبیل
 • در خصوص اتباع خارجی (ارائه مجوز کار در شهر معین و پروانه و اقامت با حق کار مشخص)
 • استشهادنامه محلی (در صورت نبود قرارداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان)
 • گزارش آتش نشانی در خصوص خسارات در صورت وقوع خسارات ناشی از آتش سوزی سقوط در چاه و …
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *