نام شرکت: بیمه دی
تعداد نیرو: 395
سهم از بازار: 0.84
توانگری مالی: 71
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 536

بیمه آتش سوزی صنعتی دی

منظور از بیمه آتش سوزی صنعتی دی‌ ،‌ بیمه‌نامه‌هایی می‌باشد که صرفا برای کارگاه‌ها‌،‌ واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می‌دهد. مواردیکه در بیمه آتش سوزی دی تحت پوشش قرار می‌گیرند عبارتند از کلیه ساختمانها‌،‌ تاسیسات‌،‌ ماشین آلات‌،‌ موجودی مواد اولیه‌،‌ موجودی کالای درحال ساخت و موجودی کالای ساخته شده و تمامی دارایی‌های مشهود.

 مخاطبین بیمه آتش سوزی صنعتی دی

صرفا برای کارگاه‌ها‌،‌ واحدهای صنعتی و تولیدی

خسارات تحت پوشش بیمه آتش سوزی صنعتی دی

خطرات تحت پوشش:

 • شامل خطر آتش سوزی‌،
 • صاعقه و انفجار( خسارات احتمالی از نوسانات جریان برق ناشی از تخلیه بار الکتریکی صاعقه تحت پوشش نمی باشد)
 • و خطرات اضافی مانند سیل‌،‌ زلزله‌،‌ طوفان و سرقت

مراحل صدور بیمه آتش سوزی دی

 • فرم چاپی تحت عنوان پرسشنامه که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد توسط بیمه‌گذار تکمیل و امضا
 • می شود که مبنای صدور بیمه‌نامه آتش سوزی قرار می‌گیرد.
 • تحویل فرم پیشنهاد و مدارک شناسایی بیمه‌گذار به واحد صدور بیمه‌گر (شعبه یا نماینده)
 • با توجه به نوع مورد بیمه‌،‌ سرمایه پیشنهاد شده‌،‌ خطرات تحت پوشش درخواستی و به تشخیص بیمه‌گر
 • صدور بیمه‌نامه توسط واحد صدور بیمه‌گر

مدارک صدور بیمه آتش سوزی صنعتی دی

 • تکمیل فرم پیشنهاد و امضای آن توسط بیمه‌گذار و بدون قلم خوردگی و تحویل فرم پیشنهاد
 • ارائه کپی کارت ملی بیمه‌گذار

فرایند دریافت خسارت بیمه آتش سوزی دی

بر اساس بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی دی اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بصورت نامه کتبی و یا تکمیل فرم اعلام خسارت و تحویل به شعبه محل صدور بیمه‌نامه.

مراحل پیگیری خسارت بیمه آتش سوزی دی

 • پس از اعلام خسارت و تحویل مدارک به شرکت بیمه هماهنگی لازم جهت بازدید از مورد بیمه خسارت دیده بعمل خواهد آمد
 • پس از بررسی پرونده و تعیین میزان خسارت و شمول یا عدم شمول بیمه ای خسارت نتیجه پرونده به شعب مربوطه اعلام و شعب موظف است مراتب را به اطلاع بیمه‌گذار برساند
 • در صورت رضایت بیمه‌گذار به دریافت وجه خسارت‌،‌ تحویل رضایتنامه مورد تایید شعبه و دریافت حواله و چک خسارت
 • درصورت عدم رضایت به دریافت مبلغ و اعتراض بیمه‌گذار‌،‌ ارائه نامه اعتراض به شعبه و طی کردن پروسه رسیدگی به اعتراض
 • در نهایت در صورت توافق ارائه رضایتنامه و دریافت خسارت و در صورت عدم توافق اجرای بند 3 ماده 24 شرایط عمومی و در صورت عدم توافق نهایی ارجاع پرونده به دادگاه.

مدارک خسارت بیمه آتش سوزی صنعتی دی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

 • ارائه اصل بیمه‌نامه و شرایط و ضمائم پیوست و رسید پرداخت حق بیمه و الحاقیه احتمالی.
 • ارائه کارت ملی
 • ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه متعلق به بیمه‌گذار
 • در صورتی که مالکیت و یا اجاره نامه محل مورد بیمه بنام سایر وابستگان درجه یک بیمه‌گذار باشد (همسر‌،‌ فرزند‌،‌ پدر یا مادر) ارائه مستندات شناسایی الزامی است. در صورتیکه اشخاص ثالث بعنوان ذی‌نفع مورد بیمه شناخته شوند می‌بایست نام ایشان در بیمه‌نامه بعنوان ذی‌نفع ذکر شده باشد.
 • ارائه فهرست اموال آسیب دیده و مبلغ تقریبی خسارت
 • اصل گزارش آتش نشانی و نیروی انتظامی
 • اصل گزارش مراجع ذیصلاح در خصوص حوادث غیرمترقبه
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *